ANBI

anbiDe stichting Aqua Viva heeft een ANBI status wat betekend dat uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Vanuit de wetgeving voor deze ANBI-status vindt u onderstaand diverse gegevens volgend uit de wetgeving daarvoor.

 

Aqua Viva
Laageinde 58
4191 NS  Geldermalsen
aqua-viva @ hotmail . com
Fiscaal nummer : 816043516

Bestuur:
Voorzitter: Marco Hijink
Penningmeester: Monica Stelma
Secretaris: Erwin Wietses

Beloningsbeleid: 
De bestuursleden van Aqua Viva ontvangen geen enkele financiële of materiële vergoeding voor hun werkzaamheden.
De inkomsten van Aqua Viva gaan dan ook voor 95% naar de projecten waar ze voor bedoeld zijn. De enige kosten die Aqua Viva draagt betreffen de kosten voor bijvoorbeeld de website, porto en bankkosten.

Financiële verantwoording Aqua Viva (Nederland):
In 2017 ontving Aqua Viva NL een totaal bedrag van € 81.112,- aan giften. Op de balans staat een bedrag gereserveerd van € 20.125,- wat voor specifieke nog te realiseren projecten is gedoneerd. Dit heeft een rente opgeleverd van € 120,- In 2017 is een bedrag van € 72.700,- overgemaakt aan onze Braziliaanse zusterorganisatie Obras Sociais Agua Viva voor de projecten en ondersteuning.
Een bedrag van € 1.494,- heeft zij besteed aan porto, bank, verzekerings- en algemene kosten. De toevoeging aan de reserves over 2017 bedroeg € 5.839,-

Financiële verantwoording Obras Sociais Agua Viva (Brazilië):
In 2015 ontving Aqua Viva Br een totaal bedrag van R$ 219.450,- aan giften. 
Daarnaast ontving zij R$ 4.909,- aan overige giften en donaties. Uit bijdragen van internen van het CTM ontving zij R$ 31.160,-. De verkoop van meubels leverde R$ 208.616,- op. De verhuur van de sociale woningen R$ 11.790,-

De kosten van OSAV zijn: personeelskosten R$ 222.090,-, kostprijs materiaal meubelmakerij R$ 104.539,-, kosten internen (verslaafden) R$ 28.471,-, onderhoud, reparatie en nuts R$ 23.909, kantoorkosten R$ 26.122,- vervoerskosten R$ 18.549,-, afschrijvingen R$ 14.933,- overige kosten R$ 10.992,-. Het positief resultaat over 2015 bedroeg R$ 26.443,-