Algemeen

Doelstelling Aqua Viva
Mensen kunnen door allerlei omstandigheden in de problemen komen en daar door vastlopen. Dat kan door drugs-alcoholmisbruik, schulden, ziekte, scheiding, psychische problemen etc. Aqua Viva is een Christelijke organisatie welke als hoofddoel heeft om zich voor de Braziliaanse medemens  in te zetten onder het motto “mensen worden weer MENS”. Zij doet dit middels een intensieve samenwerking met haar zusterorganisatie Obras Sociais Água Viva.

algemeen

Aqua Viva heeft als hoofdtaak het bijeenbrengen van middelen om de projecten en exploitatie van Obras Sociais Agua Viva te ondersteunen. Zij doet dit middels haar contacten met gemeenten, organisaties, het bedrijfsleven en particuliere personen.

Vanuit de visie om hulpbehoevenden te helpen is dat niet uitsluitend voor Obras Sociais Agua Viva, als er initiatieven op haar pad komen kunnen er andere samenwerkingen ontstaan.

Giften via Aqua Viva bereiken hun doel! De organisatie is klein en slagvaardig. Via nieuwsbrieven wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.