Acties: doorlopend

Algemene kosten

Veel kosten en rekeningen komen maandelijks terug. In Brazilië is dat niets anders. ‘Saaie’ kosten voor licht, water, benzine, papier, onderhoud, de accountant moeten betaald worden. Zonder deze uitgaven helpen we geen mens! Doorlopende kosten vragen om doorlopende giften! Helpt u met deze kosten?!

Hulp aan families

Help ons families te helpen met een bepaalde nood die soms opeens ontstaat. Dat kan zijn: een voedselpakket, medicijnen, transport, een reparatie, een matras, een gasfles.

 

Verslavingszorg aan vrouwen

Eind 2020/begin 2021 willen we gaan starten met het opvangen van vrouwen die zijn vastgelopen in een verslaving. De eerste jaren kunnen we waarschijnlijk niet rekenen op overheidssteun voor dit project waardoor we afhankelijk zijn van mensen, bedrijven en kerken die willen helpen met de maandelijkse kosten voor dit project. De extra kosten voor salarissen, levensmiddelen, huisvesting e.d. bedragen 2800 euro per maand. Hiermee kunenn we 12 vrouwen behandelen!!

Mensen in het dorp worden geholpen met een voedselpakket tijdens de Coronacrisis